Cùng học &
Chia sẻ Trang chủ
Mùa thu trong mưa
Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, dòng người vốn đã đông lại càng đông, chen chúc nhau mong tìm một chỗ trú. Hình như ai cũng ghét mưa, chẳng ai như chúng mình ngày xưa, anh nhỉ!…
Đâu phải bởi mùa thu…
Tôi đã nghe khá nhiều bài hát của Phú Quang, tôi nghe nhạc Phú Quang những lúc lòng mình chùng lại…. Giai điệu trong các bài hát của ông nhẹ nhàng mà thật lắng sâu….         Tôi đã nghe bài hát:…